Brain Power - Center for early Diagnosis and theraphy research for neurodegenerative diseases

Diarienummer
Koordinator Karolinska institutet - Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Bidrag från Vinnova 100 000 000 kronor
Projektets löptid september 2005 - november 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2004-00160

Statistik för sidan