Center for early Diagnosis and theraphy research for neurodegenerative diseases

Reference number
Coordinator Karolinska institutet - Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Funding from Vinnova SEK 100 000 000
Project duration September 2005 - November 2010
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2004-00160

Page statistics