Biprodukter från sjömatsindustrin: lösningar för recirkulering tillbaks till livsmedelskedjan

Diarienummer 2017-03155
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Biology and Biological Engineering -Food and Nutrition Science
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Cirkulär ekonomi
Ansökningsomgång Utredningar och enklare tester

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att öka användandet av fiskbiprodukter till livsmedelsproduktion, något som idag begränsas bland annat av att fiskens blod påskyndar nedbrytning av biprodukterna. Specifika mål i projektet är att: (i) inventera nuvarande lagringsrutiner för fiskbiprodukter, och även dess halter av blod, (ii) utarbeta tekniska lösningar vilka specifikt avlägsnar eller inaktiverar blod, (iii) utvärdera hur identifierade lösningar kan implementeras i industrin och (iv), utarbeta enklare affärsmodeller för återföring av fiskbiprodukter till livsmedelskedjan.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade resultat innefattar: (i) en karta som beskriver hur fiskbiprodukter hanteras i primärprocessledet, samt graden av blodkontamination, (ii) förslag på lagringsstrategier som förlänger hållbarheten på fiskbiprodukter, (iii) insikt i hur nya hanterings- och lagringsrutiner rent praktiskt kan implementeas i fiskindustrin samt (iv), affärsmodeller för användning av fiskbiprodukter till livsmedel istället för foder. En ytterligare effekt kan bli att andra kvinnor stimuleras till att leda utvecklingsprojekt i fiskindustrin, vilket ökar jämlikheten i branschen.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är indelat i fyra arbetspaket (WP´s) vilka är såväl praktiska som teoretiska, och innefattar industri såväl som akademi. I WP1, kartläggs hanteringsrutiner för fiskbiprodukter hos olika företag, och i WP2 kommer innehåll och distribution av blod hos insamlade biprodukter analyseras. Strategier för att avlägsna blod utvärderas också mot förlängd hållbarhet. I WP3, hålls workshops för att diskutera hur nya hanterigsstrategier rent praktiskt kan införas, och i WP4 utarbetas enkla affärsmodeller för nya värdekedjor där biprodukter blir livsmedel istället för foder.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.