BioNova - Mobility for biopharmaceuticals

Diarienummer 2016-03344
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för kemi
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - december 2017
Status Beslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Nationell individrörlighet för innovation

Syfte och mål

Huvudsyftet med BioNova är att etablera och stärka samverkan inom utveckling och design av biologiska läkemedel mellan Assoc. Prof. Syrén vid KTH och bioläkemedelsbolaget Swedish Orphan Biovitrum (Sobi) AB. Projektets mål är att genom rörlighet från akademi till industri: * Utveckla och stärka samverkan mellan akademi (KTH) och näringsliv (Sobi) * Stärka kompetensen hos den akademiska partnern (Syrén/KTH) inom proteinläkemedel * Utbyte av erfarenheter och kunskaper mellan akademi och industri

Förväntade effekter och resultat

Resultaten från projektet kommer att bidra till en accelererad produktion av proteinläkemedel med förbättrade egenskaper och biologiska aktiviteter, vilket kommer att stärka konkurrenskraften hos det svenska Life science klustret. De tillgodogjorda erfarenheterna och de nya perspektiven från mobiliteten kommer att inkorporeras i undervisningen av den akademiska partnern, vilket kommer att komma studenter vid KTH och i Sverige till gagn.

Planerat upplägg och genomförande

BioNova kommer att fokusera på utveckling och design av enzymbaserade proteinläkemedel mot medfödda fel inom aminosyrametabolismen och lysosomala sjukdomar. Projektets mål kommer att uppnås genom att överbrygga ledande akademisk forskning med industriella strategier och koncept genom en Nationell individrörlighet för innovation, för vilken Syrén kommer att vistas i en dynamisk industriell miljö i framkanten av modern bioläkemedelsutveckling.

Externa länkar

www.syrenlab.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.