Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

BioNova - Mobility for biopharmaceuticals

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för kemi
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Syfte och mål

BioNova har etablerat och stärkt samverkan inom utveckling och design av biologiska läkemedel mellan akademi (Assoc. Prof. Syrén vid KTH) och industri i form av bioläkemedelsbolaget Swedish Orphan Biovitrum (Sobi) AB. Den industriella nyttan av de gemensamt tillgodogjorda erfarenheterna från BioNova utvärderas hos Sobi i pågående projekt. De nya perspektiven från mobiliteten har inkorporerats i undervisningen vid KTH inom ramen för en projektkurs för doktorander.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten från projektet har redan gett upphov till utveckling samt implementering av en ledande akademisk bioinformatisk metod för att skräddarsy biologiska läkemedel. Effekten av detta samt metodens potential kommer att utvärderas i pågående projekt hos Sobi inom lysosomala sjukdomar. På längre sikt har således BioNova potential att bidra till en accelererad produktion av proteinläkemedel med förbättrade egenskaper och biologiska aktiviteter.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes genom att den akademiska partnern samverkade med en tvärvetenskaplig arbetsgrupp inom protein engineering hos projektpartnern Sobi AB. Spridning av projektet över hela tidsperioden, snarare än fokuserat arbete under en kortare period, var en fördel och underlättade att projektmöten samt teknikutveckling kunde hållas i fas. Projektets fortskridande underlättades signifikant av att Syréns forskningsgrupp och Sobi AB är lokaliserade i samma byggnad vid Science for Life Laboratory.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-03344

Statistik för sidan