Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

BIOMET: Effektiv metalutvinning av gruvvatten genom biologisk behandling

Diarienummer
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - Energiteknik, Lund
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - april 2015
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Viktiga resultat som projektet gav

Projektmålet att förbättra resurseffektiviseringen och miljöavtrycket genom att utforma smarta bioprocesser har lyckats genom att föreslå en bioprocesstoolbox för gruvlakvatten. Varje metod i boxen har utvärderats i förhållande till selektiv metallutvinning, investering, energianvändning, arbetskraft, kemikaliebehov och metallutsläpp. Resurseffektiviteten kan öka beroende på metod och lakvattenkvalitet, men de största vinsterna av processerna fås på miljön.

Långsiktiga effekter som förväntas

Biologiska processer är potentiellt konkurrenskraftiga vid lakvattenbehandling vid svenska klimatförhållanden pga hög effektivitet och låg slamhanteringskostnad. Men det finns ett innovationsbehov för att förbättra produktiviten för t.ex. kostnadseffektiv uppvärmning. Kemikalieanvändning kan reduceras men mikroorganismerna kräver en energikälla som påverkar resultatet. även lokaliseringen av reningsprocess är viktig. Klarningssjöar kan vara inkubatorer för metalladsorption med alger men en kompensering av låg fosfathalt med gödsel kan medföra risker.

Upplägg och genomförande

Litteratursammanställningar utfördes om i) miljömål och lagar som påverkar svensk gruvindustri och behandlingsmetod för lakvatten, ii) ett urval av svenska gruvlakvatten från olika områden, olika ursprungsprocess och kvalitet samt iii) biologiska behandlingsmetoder där dess effektivitet, produktivitet, kostnad och variabler som påverkar dessa värderades. Slutligen togs experimentella resultat fram för att överbygga litteraturgap. Projektet genererade en rapport (SP rapport 2015:18), en toolbox, två case studier och en presentation på en konferens.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2014-01918

Statistik för sidan