BIOMATCELL Etapp I

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för kliniska vetenskaper
Bidrag från Vinnova 7 000 000 kronor
Projektets löptid april 2007 - mars 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-02371

Statistik för sidan