BIOMATCELL Stage 1

Reference number
Coordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för kliniska vetenskaper
Funding from Vinnova SEK 7 000 000
Project duration April 2007 - March 2009
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2007-02371

Page statistics