Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

BioEpoxy: Epoxihartser med låg biologisk påverkan

Diarienummer
Koordinator AKZO NOBEL INDUSTRIAL COATINGS AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - augusti 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Utmaningen är att ta fram alternativ till dagens epoxihartser som har samma goda materialegenskaper men ger lägre hormonpåverkan och minskad risk för kontaktallergi. Det övergripande målet är bättre folkhälsa i form av lägre hormonpåverkan för alla konsumenter som kommer i kontakt med livsmedelsförpackningar och bättre arbetsmiljö i form av mindre kontaktallergi för de som exponeras för höga halter av epoxihartser t.ex. inom VVS och byggindustri. Ett starkt konsortium med rätt kompetens har bildats och en ny epoximonomer med intressanta egenskaper har identifierats.

Långsiktiga effekter som förväntas

Inom projektet BioEpoxy har vi utvecklat en unik strategi som tillåter oss att gå till roten med problemen som orsakas av dagens epoxihartser. Genom strategin ´Safe-by-Design´ har vi kopplat struktur-aktivitetsstudier till hudallergi och hormonpåverkan. De framtagna föreningarna har hög potential som viktiga innovationer och kan ge svensk industri möjlighet att ta väsentliga marknadsandelar på grund av ökade krav från myndigheter vad gäller hänsyn till folkhälsa och miljö.

Upplägg och genomförande

Varje deltagare i konsortiet bidrar med sin specifika kompetens inom projektet. Ytterligare aktörer kommer att identifieras och knytas till konsortiet. Under Steg 2 kommer vi specifikt att ta fram och testa fler alternativa monomerer eftersom man inte kan förvänta sig att ersätta dagens epoxihartser med endast en ny typ av polymer. Istället betraktar vi the ´Safe-by-Design´-approach som en effektiv väg för att utveckla monomerer med olika tekniska egenskaper som kan användas för olika industriella applikationer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2014-04231

Statistik för sidan