BioComposites - Coordination

Diarienummer 2016-05071
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovationsprojekt inom BioInnovation

Syfte och mål

Förstudien genomfördes för att projektledarna inom olika förstudier till delprojekt skulle enas om varför det är viktigt att arbeta i ett större sammanhang än i enskilda projekt och vilka aktiviteter inom koordineringsprojekt som ska inkluderas för att leverera värde och nyttan. Fem aktiviteter som lyfter upp viktiga gemensamma behov kring biokompositer identifierades. Utöver koordinering har koordinationsprojekt aktiviteter om cirkularitet, socialt värde, strategisk lärande och kommunikation.

Resultat och förväntade effekter

BioInnovations nya innovationsprojekt inom området Materials, BioComposites, kommer att effektivt och produktivt leverera nyttan till alla inblandade intressenter inom biokompositer.

Upplägg och genomförande

Tre koordineringsmöten ägde rum med delprojektledare för de 7 beviljade förstudierna inom BioComposites. Avtal, status för delprojekten, koordination av BioComposites, koordineringsaktiviteter och deras nytta, budget, och information från BioInnovation och Vinnova diskuterades. Alla BioComposites-projekt kommer att ha eget avtal, och alla delprojektledare kommer att ingå i BioComposites Coordination Board. 5 ansökningar för delprojekt lämnades in och 4 beviljades: pappersbaserade flaskor, personifierade produkter och tjänster, transport och aktiva mötesplaser.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.