Biobaseradbarriär för att ersätta aluminium

Diarienummer 2018-03997
Koordinator Iggesund Paperboard Aktiebolag - IGGESUND PAPERBOARD AKTIEBOLAG - Iggesund
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation
Ansökningsomgång Hypotesprövning steg 1 - 2018

Syfte och mål

Idag används ett tunt aluminiumlager som gasbarriär för många förpackningsprodukter. Ur ett hållbarhetsperspektiv är ett grönt alternativ baserat på förnyelsebart material önskvärt. Syftet med projektet är att applicera ett tunt skikt biobaserat material på kartong, för att, tillsammans med en biofilm, kunna ersätta energikrävande aluminiumfolie som gasbarriär.

Förväntade effekter och resultat

Genom att skapa en ny applikation för svenska skogsråvaror och utveckla ett biobaserat förnybart barriärmaterial som är lämpligt för att ersätta energikrävande aluminiumfolie kan vi ta ett viktigt steg för att flytta Sverige mot biobaserad samhällsekonomi. Dessutom vill vi, genom småskaliga pilotstudier utveckla möjligheter att använda det förnybara barriärmaterialet i storskalig industriell produktion.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att utföras av Iggesund Paperboard / Holmen AB, RISE och Tallriksfabriken som projektpartner. Dessutom kommer underleverantörer att vara engagerade. Dessa företag och underleverantörer täcker hela värdekedjan från materialleverantör, maskinleverantör, bestrykningkompetens, förnybar barriärmaterialkompetens och analyser (RISE), producent (Iggesund / Holmen) och konverterare (Tallriksfabriken).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.