Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Biobaseradbarriär för att ersätta aluminium

Diarienummer
Koordinator Iggesund Paperboard Aktiebolag - IGGESUND PAPERBOARD AKTIEBOLAG - Iggesund
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet var att skapa en ny applikation för svenska skogsråvaror och utveckla ett biobaserat förnybart barriärmaterial som är lämpligt för att ersätta energikrävande aluminiumfolie. Målet med projektet är att applicera ett tunt skikt biobaserat material på kartong, för att, tillsammans med en biofilm, kunna ersätta energikrävande aluminiumfolie som gasbarriär. Applikationstekniken fungerade som förväntats och materialtester visar både bra gas- och fetbarriäregenskaper som är i närheten av dessa barriäregenskaper för aluminium.

Långsiktiga effekter som förväntas

Provkörningar visade att den nya bestrykning teknologi är en lämplig applikations teknik för att bestryka det nya biobaserat förnybart barriärmaterialet på kartongyta. Syrebarriär testades med standard OTR ”Oxygen Transmission rate” metoden användes. Värdena visade sig en riktigt låg nivå som är nära aluminiumgasbarriärvärden. Det finns en stor utvecklingspotential för både biobaserat barriärmaterial och applikationstekniken. Med utvecklingen av dessa kan vi ta ett viktigt steg för att flytta Sverige mot biobaserad samhällsekonomi.

Upplägg och genomförande

Projektet utfördes av Iggesund Paperboard / Holmen AB, och Tallriksfabriken som projektpartner. Dessutom underleverantörer som täcker hela värdekedjan varit engagerade. Flera provkörningar genomfördes på pilotbestrykningsanläggningen i Iggesund för att utveckla både material- och processkunskapen och därmed öka möjligheter att använda det förnybara barriärmaterialet i storskalig industriell produktion. Analyser visar både bra gas- och fetbarriäregenskaper som är i närheten av dessa barriäregenskaper för aluminium.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 november 2018

Diarienummer 2018-03997

Statistik för sidan