Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

BIOBASE

Diarienummer
Koordinator Piteå Science Park AB - Piteå Science Park
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - april 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med konferensen är att synliggöra Sveriges position och ambition inom cirkulär och biobaserad ekonomi genom att lyfta fram satsningarna i norra Sverige i allmänhet och Piteå i synnerhet. Målet är att etablera en återkommande internationell och jämställd mötesplats för kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom cirkulär och biobaserad ekonomi. Målet är också att möjliggöra fysiska möten mellan intressenter där kontakter kan knytas och nätverk stärkas vilket bidrar till fortsatt kunskapsutbyte och nya innovativa lösningar inom området världen över.

Resultat och förväntade effekter

Konferensen hade som mål att nå en internationell publik. Målgruppen nåddes inte fullt ut. EU-politikerna var upptagna med annat och vi hade flera avhopp i nära anslutning till konferensen. Alla som var på plats var mycket positiva och tyckte att BIOBASE var något ut över det vanliga! Återkopplingen efteråt bestod enbart av goda betyg och flera sa att de ville ta BIOBASE till Bryssel. Enligt önskemål har vi lyckats samla alla aktörer igen för en uppföljning i juni 2019. Näringsdepartementet är samarrangör, liksom det lokala och regionala Näringslivet. Planeringen är redan i full gång.

Upplägg och genomförande

BIOBASE omfattades av 2 dagar där föredrag varvades med technical visits där besökaren fick uppleva hela den skogliga värdekedjan. Innehållsmässigt höll konferensen mycket hög kvalitet. Konferensen erbjöd inspirerande talare med tunga namn från branschen samt flera kulturella inslag som förhöjde upplevelsen, bland annat en modevisning med kläder gjorda av Kraftlinerpapper till musik av orgelprofessorn vid LTU. En jämställdhetsanalys visar att konferensen var ovanligt jämställd vad gäller deltagare på scen och bland publiken. Detta ledde till stor medial uppmärksamhet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 oktober 2017

Diarienummer 2017-03376

Statistik för sidan