BIOBASE

Diarienummer 2017-03376
Koordinator Piteå Science Park AB - Piteå Science Park
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - april 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Det huvudsakliga syftet med konferensen är att öka förmågan bland nyckelaktörer i olika sektorer att hantera samhällsutmaningen klimatförändringar genom innovativa, kunskapsbaserade lösningar. Genom konferensen vill vi synliggöra Sveriges position och ambition inom cirkulär och biobaserad ekonomi genom att lyfta fram satsningarna i norra Sverige i allmänhet och Piteå i synnerhet.

Förväntade effekter och resultat

Målet är att etablera en återkommande internationell mötesplats för kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom cirkulär och biobaserad ekonomi. Målet är också att möjliggöra fysiska möten mellan intressenter där kontakter kan knytas och nätverk stärkas vilket bidrar till fortsatt kunskapsutbyte och nya innovativa lösningar inom området världen över. Vi kommer visa upp ett hållbart skogsbruk i verkligheten vilket är unikt. Vi tror på publicitet i media nationellt.

Planerat upplägg och genomförande

Dag 1 blir technical visits dvs exklusiva studiebesök vid en skogsavverkning, vidare till en pappersmassafabrik och till Lindbäcks och Sunpine som producerar industriellt träbyggande och talldiesel. Dag två konferens med fördjupningsdel och inslag från EU-kommissionen och Europeiska investeringsbanken.

Externa länkar

http://www.piteasciencepark.se/evenemang/biobase/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.