BiMaC Innovation, steg 2

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - BiMaC Innovation
Bidrag från Vinnova 21 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - december 2012
Status Avslutat