BiMaC Innovation, stage 2

Reference number
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - BiMaC Innovation
Funding from Vinnova SEK 21 000 000
Project duration January 2010 - December 2012
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2010-01130

Page statistics