Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Bildfusion för robust 3D-rekonstruktion av trafikscener

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 94000, PV32
Bidrag från Vinnova 1 530 000 kronor
Projektets löptid januari 2014 - december 2015
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2013-04702eng.pdf(pdf, 391 kB) (In English)

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet är att öka robustheten i de sensorer som används i aktiva säkerhetssystem. Kameror med avancerade bildbehandlingsalgoritmer kan vara ett bra komplement till radar- och lidarsystem genom att uppväga en del av deras svagheter. Projektet visar att metoderna kan användas för att identifiera rörliga objekt som fordon, fotgängare, djur o.s.v.

Långsiktiga effekter som förväntas

Den forskning som genomförts har visat fördelarna med att använda traditionella kameror på nya sätt, genom att extrahera extra information utifrån exponeringstiden och bildsensorns spektrala känslighet för att möjliggöra skattning av omgivningen. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt att utveckla metoder för robusta skattningar av optiska flöden baserat på bildsekvenser med varierande exponeringstid och diversitet i det spektrala området. Resultaten kommer att användas för utveckling av aktiva säkerhetssystem inom bilindustrin.

Upplägg och genomförande

Upplägget bygger på litteraturstudier, algoritmutveckling baserat på statistiska metoder och verktyg från optimeringsteori. De härledda algoritmerna demonstreras såväl på syntetiska bilddata som på verkliga bildsekvenser som samlats in från fordon.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2013-04702

Statistik för sidan