BIG BRO - Beslutsstöd för rationellt underhåll och uppgradering av befintlig infrastruktur

Diarienummer 2016-03320
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - SP Mechanics Research, Göteborg
Bidrag från Vinnova 1 312 400 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - augusti 2018
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
Ansökningsomgång Tillståndsbedömning och underhåll av transportinfrastrukturen

Syfte och mål

Projektets syfte och mål är att utveckla ett nytt system/ramverk för beslutsstöd som kan användas för att kunna ta rationella och vetenskapligt grundade beslut angående underhållsåtgärder av konstruktioner eller garantera funktion vid nyproduktion av infrastruktur. Ramverket kommer att utnyttja kunskap från olika områden såsom mätningar och övervakning, provningar, avancerad modellering och tillförlitlighetsanalys.

Förväntade effekter och resultat

Den beskrivna helhetssynen kommer att bidra till utvecklingen av nästa generations tillståndsbedömning och underhåll av transportinfrastruktur. Det inkluderar datadrivna underhållsmetoder för transportinfrastruktur eftersom beslutet bygger på omfattande data som erhållits genom t.ex. övervakning. Förbättrad effektivitet i drift, underhåll och förvaltning av infrastruktur kommer att även förbättra konkurrenskraften i svensk byggindustri och infrastruktur.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras genom ´state-of-the-art´ och ´state-of-the-practice´ omvärldsanalys, kritisk utvärdering av befintliga koncept, utveckling av nytt teoretisk ramverk, utveckling av metoder och riktlinjer; och spridning och utnyttjande av ny kunskap. Projektet kommer att utföras genom samverkan mellan forskare på forskningsinstitut (SP), universitet (Chalmers, KTH, LTH) och industri (NCC, Tyréns).

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.