Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

BETRIOT - Belysning, Trygghet och IOT

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Tryggare Sverige
Bidrag från Vinnova 296 766 kronor
Projektets löptid februari 2023 - februari 2024
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet
Ansökningsomgång IoT för innovativ samhällsnytta, Förberedelseprojekt 2022

Syfte och mål

Betriot syftar till att öka kunskapen om hur en kommun kan arbeta med smart belysning för att öka säkerheten och tryggheten i den offentliga miljön på ett klimatsmart och jämlikt sätt. Syftet har uppfyllts genom att en modell utvecklats som visar vad som krävs av den kommunala organisationen för att kunna implementera smart teknologi.

Resultat och förväntade effekter

Projektet Betriot har kartlagt utmaningar och fördelar med smart belysning genom omvärldsbevakning och intervjuer med experter och intressenter. Resultatet är en modell som visar hur kommuner kan implementera smart belysning på ett framgångsrikt sätt. Modellen illustrerar behov, betonar vikten av kontextuell förståelse och främjar tvärsektoriell samordning för att maximera effektiviteten. Förhoppningen är att modellen ska minska tröskeln för kommuner att börja implementera smart teknologi.

Upplägg och genomförande

Betriot har haft fokus på tre olika övergripande delar, att identifiera a) vilken teknik som finns inom området och hur den kan spara energi, b) hur den kan påverka säkerheten och tryggheten för invånare i staden samt c) vad som krävs av den kommunala organisationen för att förvalta och underhålla smart belysning. För att ta reda på detta har det genomförts intervjuer med branschrepresentanter, kommunala företrädare samt intressenter i form av särskilt sårbara grupper. Projektet har även gått igenom forskning och erfarenheter inom ämnet samt genomfört flera workshops.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 april 2024

Diarienummer 2022-03741

Statistik för sidan