Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Beslutsstöd för att förhindra mikrobiologisk förorening i dricksvatten

Diarienummer
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Food and Bioscience, Göteborg
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2015 - februari 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet är att utveckla beslutsstöd för bättre mikrobiologisk kvalitet och säkerhet på dricksvatten, baserat på ett proaktivt koncept omfattande detektion, riskbedömning och riskhantering. Målen har i projektsteg 1 varit kopplade till att identifiera vilka delar som ett beslutsstöd för svenska vattenverk bör bestå av samt möjliga lösningar för att skapa ett sådant verktyg. Arbetet med måluppfyllelsen att sätta ihop en ansökan för projektsteg 2 förväntas nås i augusti 2016.

Långsiktiga effekter som förväntas

´Beslutsstöd för att förhindra mikrobiologisk förorening i dricksvatten´ ska fungera som ett användbart verktyg för att hjälpa dricksvattenproducenter att styra åtgärder som minimerar risken för sjukdomsframkallande och kvalitetssänkande mikroorganismer i dricksvatten. Med vår lösning ges möjlighet för dricksvattenproducenter att snabbare agera på mikrobiella förändringar i råvatten, vatten under beredning och vatten som distribueras i ledningsnätet genom kommunikation i realtid som ger information om rådande mikrobiell status kopplat till lämpliga åtgärder.

Upplägg och genomförande

Under projektsteg 1 har intervjuer genomförts med behovsägare och utgjort en god bas för vilka delar som ett beslutsstöd behöver bestå av. Diskussioner inom projectgruppen har lett fram till att möjliga lösningar för att upprätta ett sådant beslutsstöd kunnat identifieras. Litteraturstudier, omvärldsbevakning, erfarenheter från tidigare projekt med direkt koppling till dricksvattenberedning, sensorer och praktisk erfarenhet från produktion av dricksvatten bland projektgruppens medlemmar har bidragit till att en tydlig behovsbild kunnat tecknas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-00258

Statistik för sidan