Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Behandling av mitralisprolaps

Diarienummer
Koordinator Septulus AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2019 - september 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Att utveckla en kateterbaserad teknik för att behandla mitralisprolaps

Långsiktiga effekter som förväntas

En lyckad utveckling leder till kunskap för att bygga en medicinteknisk produkt för behandling av mitralisprolaps

Upplägg och genomförande

Detta projekt har fokuserat på en teknik för att ankra en sutur i mitralisklaffen baserad på den generiska EndoCap tekniken.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 mars 2019

Diarienummer 2019-00278

Statistik för sidan