Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

BAuD: Storskalig insamling och analys av data för kunskapsdriven produktutveckling

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 92410
Bidrag från Vinnova 6 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2013 - december 2014
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2012-03667.pdf (pdf, 808 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Syfte och mål med projektet har varit att ta fram nya analysmetoder och analysverktyg för fordonsrelaterad mätdata, ett tekniskt ramverk för storskalig datainsamling och automatiserad analys, och att åstadkomma högre kvalitet i produktutvecklingsprocessen genom tidigare tillgång till kunskap om hur produktens egenskaper och funktioner används kopplat till kundernas behov. Publicerade vetenskapliga resultat inom Big Data-området har också varit ett uttalat mål för projektet. De ovan nämnda målen har uppfyllts i enlighet med projektets plan.

Långsiktiga effekter som förväntas

De huvudsakliga resultaten av projektet är: - Nya analysmetoder och analysverktyg - Ett tekniskt ramverk för storskalig datainsamling och automatiserad analys - En utvecklingsprocess med högre kvalitet baserad på kunskapsdriven produktutveckling - Publicerade vetenskapliga resultat Effekter av projektet är: - Produkter med optimerad kvalitetsnivå på egenskap och funktion - Förmågan att översätta stora insamlade datamängder till användbar kunskap inom produktutveckling - Integration av tekniska ramverk för insamling och analys av data i IT-infrastrukturen på Volvo PV

Upplägg och genomförande

Projektets ansats har varit att utforma en prototyp till tekniskt ramverk för skalbar och generisk datainsamling och därtill kopplad automatiserad analys. Nya analysmetoder har därtill utvecklats, integreras i ramverket, och testas i två befintliga utvecklingsprojekt på Volvo Personvagnar: det ena relaterat till aktiv säkerhet och det andra relaterat till batteriutveckling för hybridfordon. Parallellt med utvecklingsarbetet har vetenskapliga litteraturstudier och publicering av forskningsresultat genomförts.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2012-03667

Statistik för sidan