BAuD II: Storskalig insamling och analys av data för kunskapsdriven produktutveckling

Diarienummer 2014-03935
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Volvo Personvagnar AB
Bidrag från Vinnova 9 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - september 2018
Status Beslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Ansökningsomgång Fordonsutveckling – en satsning inom FFI

Syfte och mål

Det föreslagna projektet - BAuD II - är en fortsättning på FFI-projektet BAuD - Big Automotive Data. I BAuD-projektet har en prototyplösning tagits fram som möjliggör automatiserad analys av stora datamängder som samlas in med hjälp av telematiktjänster från flottor av testfordon. I BAuD II kommer prototypsystemet att förbättras och utvidgas på flera sätt. Detta innefattar exempelvis insamling och analys av subjektiva användardata, i form av enkätfrågor via en smartphone-app, vilket kommer att ge mer exakt information om kundernas behov och förväntningar.

Förväntade effekter och resultat

De viktigaste industriella resultaten kommer att innefatta: förbättrad produktkvalitet och kunskapsdrivna produktutvecklingsprocesser, ett skalbart ramverk för telematik och analyser, nya analysverktyg, validering av koncept och teknik genom fallstudier, industriella demonstratorer. Resultat förväntas även i form av nya tjänster och affärsmodeller. Vetenskapliga resultat kommer att skapas i form av: publikationer i vetenskapliga tidskrifter och på konferenser, stärkt samarbete mellan industri och akademi samt en licentiatavhandling inom Big Automotive Data.

Planerat upplägg och genomförande

Baud II-projektet kommer att fortsätta den utveckling som bedrivits i BAuD-projektet. För att åstadkomma detta har två stora huvudområden identifieras. För det första måste en validering i större skala av det tekniska ramverket att genomföras. Därför kommer inom BAuD II att genomföras utvärderingar via fallstudier med det ambitiösa målet att involvera 1000 anslutna testfordon som datakällor. För det andra kommer ny funktionalitet att utvecklas för att tillgodose behov av att samla in även subjektiva data om kunders erfarenheter och förväntningar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.