Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

BAuD II: Storskalig insamling och analys av data för kunskapsdriven produktutveckling

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Volvo Personvagnar AB
Bidrag från Vinnova 9 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - september 2018
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2014-03935.pdf (pdf, 335 kB)

Syfte och mål

BAuD II har framgångsrikt samlat bilindustri, små och medelstora företag (SMF) och akademier i ett fruktbart samarbete. De uppnådda målen är som följer: - Kunskapsuppbyggnad och teknisk utveckling avseende skalbara plattformar för att samla in och analysera både subjektiv och objektiv information om kundbehov och fordonsprestanda. - En prototypimplementation som visar hur man kopplar samman telematik och analysverktyg som utvecklats med en smartphone-app för uppkopplad insamling av subjektiv data. -Design av en kunskapsdatabas för beslutsfattande inom produktutveckling.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har producerat både industriella och akademiska resultat. Nya mjukvarumoduler för telematik och analys har utvecklats och testats, en smartphone-app och stödjande applikationsarkitektur för back-end-applikationer har utvecklats och testats. Vetenskapliga resultat har producerats främst inom informationssäkerhet och integritet, men även om nya koncept för datainsamling och analys inom bilindustrin. Den förväntade effekten av det industriella införandet av resultaten är förbättrad kunskapsdriven produktutveckling inom bilindustrin.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit ett behovsdrivet forsknings- och utvecklingsprojekt med tydlig tonvikt på att förbättra industriell konkurrenskraft. Agil mjukvaruutvecklingsmetodik har använts i utvecklingsarbetet. Prototypimplementationen av nya teknikkomponenter har testats på provfordon för användningsfall avseende hybrid- och eldrivna motorer och aktiv säkerhet. Akademisk resultatspridning har utförts genom konferensdeltagande och vetenskapliga publikationer. En licentiatexamen har uppnåtts för arbete som utförs inom projektet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2014-03935

Statistik för sidan