Basbevakning Q1 2009

Diarienummer 2009-01050
Koordinator Institutet för tillväxtpolitiska studier - ITPS Stockholm
Bidrag från Vinnova 700 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - mars 2009
Status Avslutat