Basic Intelligence Q1 2009

Reference number
Coordinator Institutet för tillväxtpolitiska studier - ITPS Stockholm
Funding from Vinnova SEK 700 000
Project duration January 2009 - March 2009
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2009-01050

Page statistics