Banbrytande produktion av grafen

Diarienummer 2018-04318
Koordinator Bright Day Prototypes AB - Bright Day Prototypes AB, Bromma
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Banbrytande idéer inom industriell utveckling
Ansökningsomgång Banbrytande idéer inom industriell utveckling 2018

Syfte och mål

Projektets mål är att skapa ett underlag för framtida produktion av ett nytt, banbrytande material; en grafenkomposit tillverkad av biomassa. Materialet har egenskaper som gör det lämpligt framför allt i elektriska tillämpningar. Tillverkningen sker idag i mycket små mängder i labbmiljö, vilket är både tidskrävande och dyrt. Vi vill utforska möjligheten att skala upp till en processbaserad pilotproduktion i en ny anläggning.

Förväntade effekter och resultat

Projektet skall resultera i ett utvecklat separations steg som skall göra tillverkningsproceduren processvänlig. Att kunna producera materialet i en kontinuerlig process är viktig för att göra tillverkningen ekonomisk. Det laborativa arbetet skall resultera i en processpecifikation samt en kvalitetsspecifikation. Slutligen skall en marknadsanalys göras och en bedömning av produktionskostnad, detta blir grunden till beslutsunderlag för utveckling av en pilotproduktion.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består i huvudsak av utveckling av ett nytt separationssteg samt att olika steg i tillverkningsproceduren kommer att testats med olika parametrar med påföljande kvalitetskontroll av materialet. Laborativt arbete kommer utföras på Elektrum Lab i Kista. Projektet skall helt genomföras av Bright Day Prototypes med processkunniga personer och företag som bollplank.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.