Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Banbrytande produktion av grafen

Diarienummer
Koordinator Bright Day Prototypes AB - Bright Day Prototypes AB, Bromma
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - juli 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål var att skapa ett underlag för en framtida produktion av ett nytt banbrytande material; en grafenkomposit tillverkad av biomassa. Vi ville utforska möjligheten att skala upp till en processbaserad pilotproduktion i en ny anläggning. Vi ville också titta på möjligheten att utveckla materialet till rent grafen, samt analysera marknaden för materialen. Alla dessa delar skulle sammanställas i en rekommendation kring projektets fortsatta framtid. Samtliga aktiviteter har genomförts och rekommendationen är att gå vidare med projektet enligt en plan som tagits fram.

Resultat och förväntade effekter

Det arbete som genomförts indikerar att materialet kan produceras i stor mängd till ett rimligt pris. Det krävs dock mer arbete för att kunna uppskatta ett mer exakt produktionspris. Den potentiella marknaden är mycket stor och betalningsviljan relativt hög. Rekommendationen blir att gå vidare med en pilotproduktion av materialet, dock i två steg, där det första steget är en labbpilot i mindre skala och först därefter en större pilot. Båda stegen beräknas dock generera en tillräcklig produktion av materialet för att kunna sälja samples till R&D-avdelningar hos potentiella kunder.

Upplägg och genomförande

Alla test har genomförts på KTH Electrum lab i Kista. Två separationsprocesser testades och utvärderades och en elektrokemisk process valdes. Materialets egenskaper har mätts och analyserats. Parallellt med detta arbete har marknaden kartlagts och värderats. Vi har också hittat en samarbetspartner med erfarenhet av att gå från labbskala till storskalig produktion av ett liknande material, vilket är mycket värdefullt för det fortsatta arbetet. Ett beslutsunderlag kring projektets framtid har tagits fram. Allt har genomförts enligt plan, även om vissa delar tagit något mer tid.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 november 2018

Diarienummer 2018-04318

Statistik för sidan