Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Banbrytande precision för ortopedisk implantatkirurgi

Diarienummer
Koordinator SECTRA Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 485 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - augusti 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet, kallat PRECIIS, var dels att förfina innovationsidéer för banbrytande precisionsförbättringar inom ortopedi, och dels att bygga ett starkt konsortium för att realisera detta. Detta är väl uppfyllt. Nu finns ett antal konkreta idéer för att ersätta hantverkskaraktär och reaktiva insatser i dagens ortopediska kirurgi med precis planering, operation och uppföljning. Därtill har konsortiet vuxit på bred front - de ursprungliga parterna har kompletterats med ytterligare åtta, som bl a resulterat i en stor uppsättning vårdgivare tillika behovsägare.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektets huvudsakliga resultat är en gedigen plan för hur idéerna ska realiseras inom fortsatta steg i UDI-programmet. Förbättringar inom räckhåll är mindre invasiv kirurgi, mer individualiserad vård, tidigare upptäckt av komplikationer och mindre resursåtgång. På sikt förväntas stora kommersiella framgångar för svenska företag inom området, framför allt internationellt.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg för att mejsla ut innovationsidéer utifrån en kartläggning av intressenter och behov har varit som följer. Området har delats upp i fem spår, var och en med en spårledare som har tagit fram underlag utifrån litteratur, intervjuer, statistik, diskussioner och egna erfarenheter. Idéer och analyser har presenterats och diskuterats på möten och workshops inom projektet. Projektledningen har stöttat spårledarna och sammanställt material, och dessutom tagit kontakter för att utvidga konsortiet. Projektet har väl följt den plan som beskrevs i ansökan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-04294

Statistik för sidan