Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Avfallsfri stad

Diarienummer
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - januari 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Forskningen får ett mål att sikta mot. Den avfallsfria staden blir en forsknings, utvecklings och innovationsbeställare. Nya material kan återvinnas som komponenter som kan sättas ihop på nytt till nya material med designade egenskaper. Konsumenterna är engagerade på ett tillfredställande sätt, i och med att avfall inte existerar inser alla värdet i materialströmmar. Det som inte kan återvinnas som material omvandlas till lokal energi. En bild av framtidens stad som en råvarukälla/gruva etablerades i konsortiet och ligger till grund för fortsatta planer i konsortiet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har skapat en stark samsyn bland deltagande företagen och forskningsutförarna. Nya koncept som sortering eller separering, hierarkisk design och avfallsfritt blir nya svenska styrke/exportområden i en biobaserad ekonomi. Under projektets gång har företag längs hela kedjan, från råvaruleverantörer, produktion, återanvändning, återvinning, energiframställning, stadsplanering och logistik intervjuats om vad avfallsfri stad betyder för dem och vilka affärsmöjligheter de ser.

Upplägg och genomförande

Interjuver, diskussioner och möten mellan olika intressenter, allt slutredovisades på symposiedag på Statens Arkitektur- och designcentrum(fd Arkitekturmuséet). Arbetsgruppen har haft två möten där arbete fördelats och företagen har interjuvats av team sammansatt av projektgruppen. Ett avslutande arbetsmöte där det fortsatta arbetet med ansökningar och projektidéer avhandlats har hållits och de genomförda interjuverna har sammanställts utifrån de olika företagens intresse i en framtida avfallsfri stad.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2013-00878

Statistik för sidan