Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Avancerande systemintegration for processindustrin: Sensordatainsamling, nätverks- och övervakande reglering

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Teknikvetenskaper
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA

Syfte och mål

Målet med projektet har varit att undersöka om trådlös reglering av stora industriella processer är möjlig. Baserat på omfattande radiokanalmätningar har vi byggt statistiska modeller som beskriver kanalegenskaperna i komplexa industrimiljöer. Vidare har vi utvecklat protokoll för hur datapaket ska skickas effektivt i multihoppnätverk. Vi har undersökt händelsestyrd reglering baserat på harvestingbaserade metoder. Genom skarpa tester på en fullskalig industriprocess i full produktion har vi under fem dygn visat att trådlös reglering är både möjlig, hållbar och attraktiv.

Resultat och förväntade effekter

Det övergripande resultatet är att trådlös reglering är fullt möjlig att införa i komplexa industriella processer. Vi har utvecklat metoder för att beskriva radiomiljön, hur paket ska skickas mellan noder och hur energiskördning ska användas tillsammans med händelsestyrda reglermetoder. Vi ser tre huvudeffekter av projektet förutom ett stärkt industrisamarbete: Värdefull input till nya standarder för trådlösa reglersystem, stora kostnadsbesparingar för material, installation och underhåll samt möjlighet att uppdatera befintliga processer med trådlös reglerteknik.

Upplägg och genomförande

Projektet delades initialt upp i olika arbetspaket för att undersöka viktiga delmoment som radiokanalmodellering, harvesting, routing och reglerstrategier. Olika delresultat diskuterades och utvärderades vid gemensamma projektmöten. Erfarenheterna från dessa låg sedan till grund för det forsatta arbetet. Därefter diskuterades hur vi skulle kunna testa våra utvecklade metoder i skarpa försök på en riktig industriprocess i full produktion. Initiala tester genomfördes i mindre skala innan fullskaliga försök utfördes under flera dygn. Resultaten utvärderades därefter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-02419

Statistik för sidan