Avancerande systemintegration for processindustrin: Sensordatainsamling, nätverks- och övervakande reglering

Diarienummer 2015-02419
Koordinator Uppsala universitet - Teknikvetenskaper
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - juni 2018
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Strategic innovation program PiiA - spring 2015

Syfte och mål

Projektet syftar till att tillhandahålla effektiva lösningar för högpresterande trådlös reglering i processindustrin, möjliggörande av helt nya ansatser för integration, övervakning, underhåll, omkonfigurering etc. Tanken i stort är att tillhandahålla effektiva metoder för insamling av sensordata och feltolerant informationsbehandling, effektiva strukturer för transport av data, nya reglerstrukturer och tidseffektiva metoder för uppstart och integration av nya reglermetoder i nya och befintliga processer så att betydande prestandafördelar kan uppnås.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att utveckla nya metoder för sensordatainsamling och feltolerant informationsbehandling, tidsfördröjningsoptimerade protokoll- och routingstrukturer inkluderande omkonfiguration, plug-and-play kompletterande reglerstrukturer för användning i nya och befintliga processer. Resultat kommer att spridas om nya sensordata- och kommunikationsteknologier, effektiva metoder för industriell trådlös nätverksteknik, feltolerant övervakande (supervisory) reglering och integration av nya metoder för mätning, nätverk, omkonfigurering och reglering.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av fyra arbetspaket med följande innehåll:
WP1: Nya metoder för sensordatainsamling och kommunikation.
WP2: Förbättrade protokoll för routing och industriell kommunikation.
WP3: Metodutveckling för feltolerant övervakande (supervisory) reglering och omkonfigurering av system.
WP4: Systemintegration och demonstrering på industriella processer.

De tre första arbetspaketen fokuserar primärt på forskning och utveckling, metodmässigt och algoritmmässigt medan det fjärde arbetspaketets mål är systemintegration, demonstration och prototypillustration.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.