Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Avancerade lättviktslaminat från skogen (Allfor1)

Diarienummer
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - januari 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Ett konsortium som kan designa och producera biobaserade lättviktslaminat som en hållbar helhetslösning har skapats. Konsortiet har kunskap och utrustning för att täcka projektets identifierade behov och består av forskningsinstitut, materialtillverkare, konverterare, slutanvändare/produktägare samt aktörer som kan adressera mjukare frågor som till exempel attityder kring biobaserade material och allmänhetens intresse för produktionsteknik. Dessa aktörer har inte samarbetat tidigare och korsbefruktning förväntas öka projektets nytänkande.

Långsiktiga effekter som förväntas

Två av Sveriges högsta prioriteter, konkurrenskraftig produktion för stål respektive skogsbaserade material, möts för att kombinera metallens styrka med det biobaserade materialets lättvikt. De nya materialens fördelar och unika kombination av egenskaper kommer att demonstreras i olika produkter t.ex. i fordon, vilket leder till ökad produktion/export. Konsortiets bredd gör det möjligt att arbeta med och ta fram de cirkulära materialflöden som behövs för grön tillväxt. Projektet ger Sverige en ledande position i implementering av Europas ekodirektiv.

Upplägg och genomförande

Projektets tre multidisciplinära workshoppar fokuserade på att identifiera utmaningar inom konkurrenskraftig produktion av biobaserade lättviktsmaterial, kontakta nyckelaktörer och potentiella partners, utveckla angreppssätt i ett kommande samverkansprojekt och diskutera villkoren för samarbetet (avtal). Innventia identifierade också en del andra möjligheter för projektet, t.ex. samarbete inom LIGHTers SIO-utlysningar och programmet för testbäddar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2013-00724

Statistik för sidan