Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Avancerad Lättvikt Stål: ICME-Baserad Accelererad Utveckling

Diarienummer
Koordinator QuesTek Europe AB
Bidrag från Vinnova 125 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - juli 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet har uppnåtts genom att demonstrera materialdesignmetoden, göra en gap-analys och sprida arbetet. Det har visas möjligt att implementera en ICME-baserad designmetod för en prototyp med tillgängliga beräkningsverktyg och modeller inom en kort tidsperiod.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten av projektet inkluderar: (1) En beräkningsdesignad prototyp av avancerat lättviktsstål; (2) Demonstration av beräkningsdesignens process och användning och integration av modeller, verktyg och databaser; (3) En gap-analys som sammanfattar begränsningarna hos tillgängliga beräkningsverktyg och databaser samt kunskapsgränser. Förväntade effekter har uppnåtts genom att sprida resultaten och attrahera industriella och akademiska intressen.

Upplägg och genomförande

Tillämpad materialdesignmetod inkluderar: (1) Att skapa ett systemdesigndiagram som definierar designutrymmet och -variablerna samt kopplingarna däremellan; (2) Definition av mål och begränsningar baserat på en litteraturundersökning om avancerade lättviktsstål och relaterade industriella behov. (3) Utveckling och integration av beräkningsmodeller, verktyg och databaser för att skapa ett designmaterial med optimala behandlingsparametrar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 november 2018

Diarienummer 2018-04755

Statistik för sidan