Avancerad Lättvikt Stål: ICME-Baserad Accelererad Utveckling

Diarienummer 2018-04755
Koordinator QuesTek Europe AB
Bidrag från Vinnova 125 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - juli 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt – LIGHTer

Syfte och mål

Demonstrera accelererad materialutveckling skräddarsydd för industriella behov genom ICME-baserad materialdesign.

Förväntade effekter och resultat

Genomförandet av projektet bidrar till att förbättra QTEs kunskapsbas för lättviktsstål och bygga programvaruverktyg som allmänt tjänar ändamålsenlig materialdesign. Projektgenomförandet kan också påverka materialleverantörer och konsumenter genom att påvisa ICME-metoden och illustrera accelererad materialutveckling. Förväntat resultat inkluderar ett designkoncept och förslag till framtida forskning och utveckling.

Planerat upplägg och genomförande

Verksamheten omfattar (1) att bygga en kunskapsbas och sammanfatta industrins behov, (2) implementera materialdesign genom att använda bästa tillgängliga beräkningsverktyg och (3) påpeka framtida riktningar för ett bättre designmaterial.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.