Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Avancerad distribuerad fiberoptisk mätteknik på flygplan

Diarienummer
Koordinator SAAB Aktiebolag - SAAB AB
Bidrag från Vinnova 265 787 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - mars 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har uppfyllt målet att utvärdera möjligheterna att använda optiska fibersensorer, inbäddade i flygplansvingar, för avancerad 2D/3D kartläggning av lufttryck kring vingen och vibrationer i konstruktionen. Studien resulterade i att för tryckmätning uppfyller inte fibersensorer identifierad kravbild, medan för vibrationsmätning uppfyller fibersensorer uppställd kravbild.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har fått insikt om den tekniska och kommersiella potentialen med fibersensorer. Vi har utvärderat fiberns känslighet för tryck och vibration, studerat övergripande krav på databehandling och potentiella flaskhalsar i hårdvaran. Vi har utfört prov med feber inbakad i kompositmaterial. Vi har vidareutvecklat och förändrat initiala ansatsen för tryckmätning. Vi har utfört en marknadsstudie och varit i kontakt med potentiella användare.

Upplägg och genomförande

Samverkan mellan tre parter med spetskunskap inom respektive område gav en unik uppsättning kompletterande kompetenser som möjliggjorde systemmässig helhetssyn vid utvärdering av konceptet för distribuerad fiberoptisk mätteknik. Acreo: Design, simulering och tillverkning av fibrer. KTH: Kompositmaterial karakterisering och utvärdering. SAAB: kunskap om flygindustrins framtida behov. Förstudien var ambitiös och huvuddelen av de tekniska och ekonomiska målen har uppfyllts.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-03963

Statistik för sidan