Avancerad diagnostik i onkologi - en testbädd för riskprediktion av prostatacancer

Diarienummer 2016-00462
Koordinator Lunds universitet - Avdelningen för Immunteknologi
Bidrag från Vinnova 8 078 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2016 (vår)

Syfte och mål

Målet är att definiera en biomarkörsignatur som basen för ett diagnostiskt test, vilket kommer att resultera i ett minska lidande för patienter med prostatacancer. Aktörer från sjukvård, akademi och näringsliv som är nödvändiga för att implementera detta avancerade test är involverade. Tre retrospektiva studier, en prospektiv studie samt en hälsoekonomisk analys kommer att genomföras. Dessutom kommer vi lägga upp en implementationsstrategi och kommersialiseringsplan.

Förväntade effekter och resultat

På grund av PSA-testets låga specificitet görs det idag många biopsier i onödan på prostatacancer patienter vilket, utöver påverkan på enskilda individer, skapar onödiga kostnader för samhället. Genom ett nytt diagnostiskt test vill vi öka testnoggrannheten och säkerställa att endast de patienterna med behov får vidare undersökningar och rätt behandling. Detta kommer resultera i ett minskat lidande för patienter med prostatacancer samt minskad överdiagnostisering och överbehandling.

Planerat upplägg och genomförande

Återkommande möten och workshop med de olika aktörerna, separat och i olika konstellationer, kommer att utföras. Fem arbetspaket har preciserats och kommer att utföras: (1) Ledning och samordning; (2) Retrospektiva studier; (3) En prospektiv studie; (4) Förberedning för kommersialisering och implementering; (5) En hälsoekonomisk studie. Prof. Carl Borrebaeck och Dr. Therése Nordström står för projektledningen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.