Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

Avancerad diagnostik i onkologi - en testbädd för riskprediktion av prostatacancer

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Avdelningen för Immunteknologi
Bidrag från Vinnova 8 078 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Viktiga resultat som projektet gav

Prostatacancer är en heterogen sjukdom som ger olika och vaga symptom. Följaktligen är det idag en stor utmaning att korrekt diagnostisera prostatacancer och mycket bygger på rutinen hos undersökande urolog. Idag finns ingen blodbaserad test som med hög noggrannhet ersätter biopsier. Målsättningen med projektet var att utveckla en sådan test med prestanda överträffande dagens traditionella diagnosmöjligheter.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har med ett enkelt blodprov identifierat en specifik biomarkörsignatur som skiljer friska patienter från patienter med metastaserande sjukdom med ett bra AUC värde. Vi har även identifierat flera signifikant dereglerade protein mellan de olika sjukdomsgrupperna, både tidigare kända och helt nya involverade i sjukdomsförloppet. Vi har idag ca 120 prospektivt insamlade prover som kan användas för att validera våra resultat. Vidare har den första hälsoekonomisk studie som analyserat behovet av avancerad diagnostik i prostatacancer tagits fram inom ramen för detta projekt.

Upplägg och genomförande

Projektet har fungerat väl både logistiskt och samarbetsmässigt. Alla parter och medarbetare i projektet har aktivt varit delaktiga, informerade och haft bra överblick över hela projektet. De kliniska diagnosgrupperna och de kliniska proverna har varit mer komplexa med större variation än som varit känt tidigare. Trots det nådde projektet fram till ett initialt testresultat som var klart jämförbart med de nyligen bästa publicerade studierna. Detta ser vi som framgångsrikt, då vi visat att ett enkelt blodprov innehåller tillräckligt med information för avancerad diagnostik.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-00462

Statistik för sidan