Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

AutoPID

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - ProcessIT Innovations
Bidrag från Vinnova 255 214 kronor
Projektets löptid september 2020 - oktober 2021
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång PiiA: Digitalisering av industriella värdekedjor, våren 2020

Syfte och mål

LTU och SEIIA har med stöd från industripartners i förstudien formulerat en problembeskrivning med utgångspunkt från nuläget med manuell hantering av P&ID ritningar / scheman, med en framtida förmåga som innebär fullt ut automatiserad digitalisering av P&ID ritningar / scheman med AI teknik baserad på bildigenkänning. Vi har inom förstudien kunnat bekräfta att det finns forskningsutmaningar inom AI vad gäller automatiserad digitalisering av ritningar / scheman baserad på bildigenkänning, standarder (exempelvis ISO10628) och datamodeller (exempelvis Dexpi).

Resultat och förväntade effekter

Resultatet från förstudien är dels att konsortiet i förstudien formulerat en gemensam problembeskrivning med utgångspunkt från nuläget med manuell hantering av P&ID ritningar / scheman, med en framtida förmåga som innebär fullt ut automatiserad digitalisering av P&ID ritningar / scheman med AI teknik baserad på bildigenkänning. Ett annat viktigt resultat är att vi arbetat fram underlag till en forskningsansökan. Siktet är instället på ett delprojekt inom en större EU ansökan.

Upplägg och genomförande

Arbetet har pga COVID bedrivits på distans med ett stort antal Teamsmöten av i form av workshops och projektmöten. Uppslutningen på våra möten har varit god.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 november 2021

Diarienummer 2020-02819

Statistik för sidan