Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Autonomous Drill Rigs: Exploring the full potential of automatization in the drilling process (AutoDrill)

Diarienummer
Koordinator ALFRED NOBEL SCIENCE PARK AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - juli 2017
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Syfte och mål

Projektet har uppfyllt målen genom att bygga upp två projekt och skriva ansökningar som bygger på resultatet från piloten. Det är fullskaliga innovationsprojekt med starka partners och genomarbetade projektplaner.

Resultat och förväntade effekter

Båda ansökningarna har blivit beviljade och projektet får därför ses som mycket lyckosamt.

Upplägg och genomförande

Vi har genom projektet identifierat nya samarbetspartner som bidragit med ny kompetens och erfarenheter. Det har skapat ett bredare nätverk i vår organisation som vi kommer att ha utbyte av även i framtiden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-04956

Statistik för sidan