Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Autonom termisk brytare

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Avdelningen för fasta tillståndets elektronik
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - juli 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med detta projekt är att utreda möjligheten att utveckla en autonom termisk brytare. Det långsiktiga målet är att APR Technologies AB skall kunna tillverka och sälja denna komponent som idag inte finns kommersiellt tillgänglig. Prototyper som klarar kraven vad gäller isolation i från-läget har tillverkats. Värmeledningen i till-läget är dock ännu inte tillräcklig. Men, den är så pass nära kravspecifikationen att det bedöms som klart möjligt att utveckla och tillverka en switch som uppfyller kraven.

Långsiktiga effekter som förväntas

Flera prototyper har tillverkats och testats. Designen är i stort sett en hockeypuck med en paraffinfylld kavitet. Kaviteten är täckt av ett membran. När brytaren blir varm smälter paraffinet som utvidgar sig och aktiverar en termiskt ledande väg genom strukturen. Isolationsförmågan uppfyller kraven men inte värmeledningen. Ytterligare utveckling av komponenten är därför nödvändig.

Upplägg och genomförande

Ett antal prototyper har tillverkats och testats. Resultaten från testerna har jämförts med simuleringar och beräkningar. Resultaten från jämförelserna har använts vid designen av nästa prototyp. Denna process har lett till att prototyperna blivit allt bättre. Emellertid återstår ytterligare utvecklingsarbete innan kraven på komponenten är uppfyllda.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2015-04545

Statistik för sidan