Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Automatiskt bedömning av autonoma fordoners korrekthet - Auto-CAV

Diarienummer
Koordinator ZENSEACT AB
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid mars 2018 - december 2022
Status Pågående
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att studera befintliga verifieringsmetoder för applikationsområdet autonoma fordon och adressera förbättringar inom metoder såsom formell verifiering och systemmodellering. Med formell verifiering kan man hitta svåridentifierade säkerhetskritiska fel. Målet med projektet är att etablera formell verifiering som ett effektivt verktyg i utvecklingen av säkerhetskritisk mjukvara i autonoma fordon.

Förväntade effekter och resultat

För att lyckas med projektets mål behöver effektiva metoder för formella metoder och formella specifikationer utvecklas. Detta kommer inte bara att resultera i förbättrad mjukvarukvalitet men också för att kunna säkerställa korrekt och säkert beteende i autonoma fordon.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att centreras kring utredning av hur formell verifiering kan inkorporeras i utvecklingsarbetet på Zenuity. Det innebär att arbetet kan omfatta men är inte begränsat till: * utvärdering av tillgängliga verktyg inom formell verifiering * utredning av vad som är vikt i system design anpassad för formell verifiering * föreslå utvecklingsmetoder som supporterar användandet av formell verifiering * leda arbetet med hur formell verifiering ska implementeras som en del i utvecklingskedjan på bred front

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 oktober 2021

Diarienummer 2017-05519

Statistik för sidan