Automatiskt bedömning av autonoma fordoners korrekthet - Auto-CAV

Diarienummer 2017-05519
Koordinator Zenuity AB
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid mars 2018 - december 2021
Status Pågående
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång Trafiksäkerhet och automatiserade fordon

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att studera befintliga verifieringsmetoder för applikationsområdet autonoma fordon och adressera förbättringar inom metoder såsom formell verifiering och systemmodellering. Med formell verifiering kan man hitta svåridentifierade säkerhetskritiska fel. Målet med projektet är att etablera formell verifiering som ett effektivt verktyg i utvecklingen av säkerhetskritisk mjukvara i autonoma fordon.

Förväntade effekter och resultat

För att lyckas med projektets mål behöver effektiva metoder för formella metoder och formella specifikationer utvecklas. Detta kommer inte bara att resultera i förbättrad mjukvarukvalitet men också för att kunna säkerställa korrekt och säkert beteende i autonoma fordon.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att centreras kring utredning av hur formell verifiering kan inkorporeras i utvecklingsarbetet på Zenuity. Det innebär att arbetet kan omfatta men är inte begränsat till: * utvärdering av tillgängliga verktyg inom formell verifiering * utredning av vad som är vikt i system design anpassad för formell verifiering * föreslå utvecklingsmetoder som supporterar användandet av formell verifiering * leda arbetet med hur formell verifiering ska implementeras som en del i utvecklingskedjan på bred front

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.