Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Automatiska sängtransporter

Diarienummer
Koordinator BLUE OCEAN ROBOTICS SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 491 150 kronor
Projektets löptid april 2016 - december 2016
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att genom en förstudie och undersöka möjligheterna att skapa en enkel, lättanvänd robotlösning till ett attraktivt marknadspris som har potential att signifikant sänka sjukhusens kostnader för sängtransporter. Målet med projektet var att genom de genomförda tekniska studierna och marknadsundersökningarbetet skapa tillräckligt med underlag för en affärsplan som sedan ska användas vid kontakt med potentiella investerare och för att kunna ta nästa steg i denna utvecklingsprocess och genomföra en första kommersiell pilotinstallation.

Långsiktiga effekter som förväntas

Arbetet har lett fram till en affärsplan, vilket var slutmålet med projektet och vi har även kunnat konstatera att det är tekniskt möjligt att realisera produktidén. Vår studie har också visat att det inte finns några lämpliga produkter på marknaden just nu, men vår patentundersökning visar samtidigt på att det är fler aktörer i startgroparna. Hög fortsatt hastighet i den fortsatta utvecklingen är därför en nyckel. Vi har en stor fördel i att vi redan nu har två identifierade kunder, varav den ena är villig att uppföra en första pilotinstallation.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts som en förstudie där första steget varit en produktdefinieringsfas i syfte att identifiera vilket arbete produkten ska utföra. Detta har följts av en undersökning av vilka existerande lösningar som finns och om det finns några hindrande patent. Därefter har vi jobbat på två parallella täter, dels en affärsutvecklingsfas där vi undersökt vilken marknadspotential produkten har och dels en konceptutvecklingsfas där vi undersökt om produkten är möjlig att realisera ur teknisk synvinkel. Resultatet av dessa aktiviteter har sedan sammanförts i en affärsplan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 april 2017

Diarienummer 2016-01184

Statistik för sidan