Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Automatiserade logistiktjänster

Diarienummer
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - CLOSER
Bidrag från Vinnova 675 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - april 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Viktiga resultat som projektet gav

Målet för denna förstudie har varit att identifiera regionala och urbana funktioner, flöden och noder (case) där det kan finnas effektiviseringsmöjligheter genom automatiserade logistiktjänster, och där det finns aktörer som är beredda att driva innovationsprojekt för att ta tillvara dessa möjligheter. Ett tiotal projektidéer har identifierats med intressentuppskattningar av potential, behov av ny teknik och nödvändiga aktörskonstellationer samt förslag till fortsatta steg, varav ett redan har konkretiserats i ett förslag till Drive Sweden.

Långsiktiga effekter som förväntas

Huvudsakliga leveranser från förstudien: - Tidigare kunskap och relevanta projekt (State-of-the-art) - Identifiering av reella case bestående av logistikfunktioner, flöden och noder för möjliga demonstratorer samt beskrivning av effektiviseringspotential genom automatisering och uppkopplat gods kopplat till dessa identifierade nyttor och marknadsutveckling; möjliggörande teknik; nödvändiga aktörer/aktörskonstellationer och förslag på nästa steg (inkl. intressanta case för demonstration) baserat på studien.

Upplägg och genomförande

Förstudien har genomförts i tre huvudsakliga AP: AP1 Koordination, AP2 Systemstudie, AP3 Plan för utvecklings- och demoprojekt. Tillvägagångssättet för systemstudien (AP2) har främst varit workshops, intervjuer med b la varuägare och teknikleverantörer samt omvärldsbevakning. Baserat på systemstudien arbetades det fram en bruttolista med projektidéer, som sedan analyserats och varifrån ett 10-tal projektidéer med tydligt intressentdriv har konkretiserats. Detta är resultatet från AP3 och även huvudleveransen från förstudien som lägger en grund för fortsatt arbete.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04231

Statistik för sidan