Automatiserad vägdrift

Diarienummer 2018-00633
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - RISE Bioscience and Materials
Bidrag från Vinnova 8 005 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - augusti 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
Ansökningsomgång Lösningar för en resurseffektiv och hållbar transportinfrastruktur