Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Automatiserad vägdrift

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Bioscience and Materials, Stockholm
Bidrag från Vinnova 7 907 139 kronor
Projektets löptid maj 2018 - augusti 2020
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden

Senast uppdaterad 18 november 2020

Diarienummer 2018-00633

Statistik för sidan