Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Automatiserad Processkontroll BIW (AProC)

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2014 - december 2015
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport SR_HP_2013-04706_AProC_en.pdf(pdf, 3506 kB) (In English)

Viktiga resultat som projektet gav

I AProC projektet har metoder och verktyg utvecklats för att uppnå en effektiv geometriverifieringsprocess samt justeringsprocess. Mål: - Demonstrera funktionalitet för effektiva mätsystem och verifieringsprocesser - Demonstrera funktionalitet för intelligenta analyssystem mha Case Base Reasoning (CBR) för att föreslå åtgärder för att rätta till processvariationer. - Demonstrera funktionalitet med flexibla fixturer

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultat: All mål som nämnts ovan har uppfyllts. Målen definierades för del 1 i AProC. Del 2 kommer att fokusera på att koppla ihop de olika WP med en automatiserad lösning. Målet för del 2 är att nå en lösning som kan implementeras industriellt. Ansökan för del 2 är inskickad. Snabb och effektiv geometriverifiering krävs för att man skall uppnå hör kvalite på sammansatta produkter. Tillsammans med en effektiv processjusteringsprocess kan man minska ledtiden eftersom man minskar justeringsbehovet och behovet av processjusteringar.

Upplägg och genomförande

Projektet består av fem arbetspaket (WP) samt ett paket för rapportering. De olika WP adresserar frågor enl. nedan: - kunna off-line programmera en robotbaserad mätcell - placera mätsystem på robot och placera enheten i en processlinje - skapa analyssystem för beslutsstöd som kan hjälpa operatör att välja rätt korrigerande åtgärd - utnyttja flexibel fixturering som lätt kan anpassas efter processen - Skapa en operativ demonstratorcell som placerats på Chalmers. I denna har de ingående delarna kunna verifieras

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2013-04706

Statistik för sidan