Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Automatiserad och optimerad högtrycksaeroponisk odling

Diarienummer
Koordinator Optima Planta Sweden AB - Green Innovation Park, Ultuna
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - april 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftar till att introducera aeroponik som odlingsmetod i kommersiella sammanhang, optimering av modeller i matematisk bemärkelse och väsentlig automation för hela odlingsprocessen.

Långsiktiga effekter som förväntas

En lyckad odlingsmodul har utvecklats, samt en tillhörande såmaskin och optimeringsmodell. För att kunna göra högpresterande optimeringsmodeller krävs dock många fler systematiska experiment, något som kommer att fortlöpa även efter detta projektet.

Upplägg och genomförande

Innovationen har utgått från en funktionsbaserad specifikation dvs att innovationen ska kunna ge upphov till automation och optimeringar. Genomförande har varit mycket iterativt dvs många versioner har utvecklats i allt som rör den digitala plattformen till storleken på en odlingsmodul. Startläge har varit Optima Plantas pilotprojekt som grund.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2018

Diarienummer 2018-00854

Statistik för sidan