Automatiserad och optimerad högtrycksaeroponisk odling

Diarienummer 2018-00854
Koordinator Optima Planta Sweden AB - Green Innovation Park, Ultuna
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - april 2019
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018

Syfte och mål

Att introducera automation och optimering med odlingsmetoden högtrycksaeroponik i semi-slutna system. Projektet syftar till att bygga en prototyp där automation (sådd, transplantering, skörd) och optimering (med avseende på tillväxt, i matematisk bemärkelse) kombineras och kan ge upphov till att en mängd olika växter kan odlas med kraftigt reducerad energi- och arbetsinsats.

Förväntade effekter och resultat

Projektet skulle ge upphov till lokalproduktion av växter året runt, oberoende av plats, med en kommersiellt hållbar odlingsmetod. En lyckad optimering skulle potentiellt ge upphov till att växter som aldrig tidigare producerats i Sverige kan produceras kommersiellt. Även helt nya typer av växter kommer kunna introduceras på marknaden. En lyckad prototyp och därefter kommersialisering skulle ge upphov till att Sverige blir oberoende av import av primärprodukter.

Planerat upplägg och genomförande

1. Utveckling av såmaskin 2. Automatisering av tillväxtfas och skörd 3. Optimering av tillväxtparametrar (digital plattform: databas, insamling av multisensor-data samt optimering av dessa). 4. Integrering av 1-3.

Externa länkar

Nyheter om projektet släpps vid uppdaterad hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.