Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Automatiserad coaching + Framstegsräknare = Drastiskt högre effekt av utbildning

Diarienummer
Koordinator KNOWLY AB
Bidrag från Vinnova 550 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - oktober 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Coaching i vardagen fore och efter en klassrumsutbildning ar enligt forskning helt avgorande for att oka verkningsgraden av utbildningen. Problemet ar att utbildare idag maste skota all coaching manuellt med papper och penna, vilket ofta prioriteras ned eller misslyckas. Målet var därför att digitalisera och automatisera coachingen av utbildningsdeltagarna i vardagen efter utbildningstillfallet. Vid slutet av projektet är detta uppnått och under senaste månaden har produkten använts vid mer än 50 utbildningar.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har idag en fungerande prototyp for att hantera automatiskterad coaching. Vi har samlat på oss ett antal “success cases” med såväl utbildare, deltagare som supportrar. Den digitala coachen, som den automatiserade coachingen kretsar kring, låter deltagare återkommande reflektera kring framsteg gjorda och sätta nya mål. Den digitala coachen har mottagits mycket väl av såväl deltagare som supportrar och utbildare. För deltagarna blir det en stöttepelare i vardagen samtidigt som utbildare helt undviker administration.

Upplägg och genomförande

I stort har vi följt vår initiala plan vilken har fungerat väldigt bra. Våra primära verktyg har som planerat varit att läsa forskning, observera i verkligheten, intervjua samt prototypa och testa. Observation av deltagare i sin hemmamiljö har av naturliga skäl varit utmanande, varför vi fått förlita oss mer på intervjuer och kvantitativa tester. Gällande affärsmodell har vi under projekets gång identifierat en ny affärsmodell baserat på volympaket. Vidare har vi experimenterat med en blogg som spridningsmekanism. Bloggen fick redan under sin första vecka närmare 50 följare.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-04452

Statistik för sidan