Automation för autonom terrängmobilitet (AUTO2)

Diarienummer 2017-01310
Koordinator STIFT SKOGSBRUKETS FORSKNINGSINSTITUT, SKOGFORSK
Bidrag från Vinnova 485 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - juni 2018
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – Steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering - vår 2017

Syfte och mål

Det långsiktiga målet är att implementera autonoma terrängtransporter inom skogsbruk, entreprenadverksamhet, räddningstjänst, och militära operationer. Det kortsiktiga målet är att implementera fem funktioner för aktiv säkerhet (terrängidentifiering, objektidentifiering, autonomt vägval, molnbaserad uppdatering av terräng, vatten och markfuktighetskartor. Verifierande provning i fullskaleprovbänk och i simulator samt en holistisk genomförbarhetsstudie ingår också.

Förväntade effekter och resultat

AUTO2 förväntas ge: ökad kunskap om transport med autonoma terrängfordon, minskad mental och fysisk belastning på operatörerna, minskade markskador och högre produktivitet. lägre bränsleförbrukning och därmed lägre emission av CO2, nya tjänster, t.ex. molnbaserade terräng- och vattenkartor, drifts- och underhållsinformation. Projektet möjliggör för tillverkare och användare av teknik för terränggående arbetsmaskiner och transportfordon att genomföra produktifiering av resultaten

Planerat upplägg och genomförande

Två större arbetsmöten genomförs för nyckelaktörer att komma fram till de mest kritiska behoven för autonom terrängmobilitet. Projektet omfattar sedan fyra arbetspaket: 1) Förstudie av behov och tekniktrender, 2) Identifiering av automatiseringsteknik för skogsmaskiner, 3) Teknisk roadmap för säker autonom terrängmobilitet, åskådliggjort för en tillgänglig fullskaledemonstrator, t.ex. avseende fjärrstyrning, system för automatisk igenkänning och kvalitetskontroll för aktiv säkerhet samt autonomi, 4) konsortiebyggande och planering av ett samverkansprojekt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.