Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Automation för autonom terrängmobilitet (AUTO2)

Diarienummer
Koordinator STIFT SKOGSBRUKETS FORSKNINGSINSTITUT, SKOGFORSK
Bidrag från Vinnova 469 701 kronor
Projektets löptid april 2017 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Det långsiktiga målet för AUTO2 är att implementera autonoma terrängtransporter inom skogsbruk, jordbruk, entreprenadverksamhet och räddningstjänst. Det kortsiktiga målet är att implementera två funktioner aktivsäkerhet och automatisk terrängnavigering som tillsammans möjliggör autonomkörning. Den vision och samhällsutmaning som projektet adresserar är att skapa ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara tekniklösningar för skonsam och produktiv terrängkörning genom automation.

Långsiktiga effekter som förväntas

Ökad automation på terrängfordon kommer leda till minskad mental och fysisk belastning på operatörerna, mera inkluderande och könsneutral arbetsmiljö, minskade markskador, högre produktivitet samt lägre bränsleförbrukning och därmed lägre emission av CO2. Resultatet kommer leda till nya digitala tjänster, t.ex. molnbaserade terräng- och vattenkartor, drifts- och underhållsinformation. Projektet möjliggör flera produktlösningar för tillverkare och användare av teknik för terränggående arbetsmaskiner och transportfordon.

Upplägg och genomförande

Genom behovsanalys och nätverkande har ett starkt konsortium bildats med universitet, industri och brukare som har ett nära samarbete med flera större industriaktörer i närliggande område. Konsortiet har under steg 1 formerat ett realistiskt utmaningsdrivet projekt, som har hög relevans för Sveriges areella näringar samt stöd från anläggnings och terrängtransportsaktörer. Projektet gruppen förvaltar två fullskaliga fysiska testplattformar, en nerskalad replik samt simulatormiljö och digitala modeller på testplattformarna som är lämpliga för utveckling av automation.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 mars 2017

Diarienummer 2017-01310

Statistik för sidan