Automated Vehicle Traffic Control Tower

Diarienummer 2017-05398
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Integrated Transport Research Lab, MMK
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - november 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Syfte och mål

Målet med projektet är att förstå rollen för ett traffikkontrolltorn (TCT) för automatiserade vägfordon. Ett sådant kontrolltorn kommer användas för styrning och drift på traffik-, flott(a)-, och fordonsnivå, som alla kommer påverkas när självkörande fordon introduceras. Mål: 1. En förstudie med bred förankring. 2. En demonstrationsprototyp av ett kontrolltorn. 3. Formering av starkt konsortium och minst ett fortsättningsprojekt.

Förväntade effekter och resultat

En förstudie kommer genomföras för att förstå funktionskrav och ansvarsroller i kontrolltornet, samt dess design och layout, och vilka möjligheter som tillhandahålls för ökad säkerhet och effektivitet för drift av självkörande fordon. En prototyp kommer byggas för att kunna förevisa en möjlig design av ett kontrolltorn. Prototypen kommer bygga på resultatt från andra pågående projekt och den kommer använda bnåde fysiska och virtuella komponenter. Ett starkt konsortium kommer skapas med mål att skapa ett större projekt och söka utökad extern finansierin.

Planerat upplägg och genomförande

Förstudien leds av en forskare från KTH. Att antal workshops kommer genomföras med deltagare från projektparterna samt externa parter från akademi, näringsliv och myndigheter. Demonstratorn kommer sättas upp på KTH/ITRL och den kommer delvis bygga på befintliga projekt. Arbetet leds av två forskare/forskningsingenjörer på KTH, i samarbete med Carmenta och eventuella externa parter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.