Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Automated Vehicle Traffic Control Tower

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Integrated Transport Research Lab, MMK
Bidrag från Vinnova 1 174 279 kronor
Projektets löptid december 2017 - november 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att öka förståelsen för ledningssystem, här kallade kontrolltorn, för fordon av olika automatiseringsgrad. Målen har varit att 1) göra en state-of-the-artstudie baserat på befintlig litteratur samt information från industripartner och myndigheter, 2) bygga en demonstrator på KTH i samarbete med Carmenta, 3) formera ett nytt projekt runt identifierade forskningsfrågor.

Resultat och förväntade effekter

De flesta mål har blivit uppfyllda. Literaturstudien är genomförd och kommer skickas in för publicering till IEEE Control Systems Magazine. Vi har utvecklat en tesbädd/demistrtormiljö påKTH som har visats upp vid ett flertal tillfällen för externa gäster och samarbetspartners. Resultatet av detta arbete håller också på att skrivas ihop för att skickas till IEEE Automated Vehicles Symposium. Det tredje målet var att formera ett konsortium runt ett antal forskningsfrågor och söka pengar för ett fortsättningsprojekt till Drive Sweden, vilket även det är uppfyllt.

Upplägg och genomförande

Litteraturstudien genomfördes av en PostDoc på ITRL med input från en del industripartner och myndigheter. Arbetet med testbädden har gjorts av ITRL och Mobile Services Lab på KTH i samarbete med Carmenta, där vi integrerat KTHs fordonsplattform och fjärrstyrning med Carmentas Traffic Watch för att tillhandahålla omvärldskännedom (situation awareness). Sen har vi haft en serie workshopar för att definiera kunskapsluckor och forskningsfrågor för det kommande projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 december 2017

Diarienummer 2017-05398

Statistik för sidan