Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Automated assistance system for efficient off-board diagnosis

Diarienummer
Koordinator Scania CV Aktiebolag - Avd NE
Bidrag från Vinnova 2 184 750 kronor
Projektets löptid september 2007 - januari 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Diagnos, on-board såväl som off-board, är viktigt för alla fordonssystem. On-boarddiagnosen används främst för att övervaka säkerheten eller för att upptäcka fel som orsakar ökade utsläpp. Off-boarddiagnosen består av procedurerna för reparationer och underhåll i verkstaden. Idag utförs denna diagnos av mekanikern med stöd av felkoder från on-boarddiagnosen. I doktorandprojektet kommer metoder utvecklas för att automatiskt diagnostisera, felsöka och reparera ett fordon med avseendet på att minimera reparationskostnaden. Detta görs med hjälp av all tillgänglig information, såsom felkoder, driftdata, mekanikerobservationer och en modell av fordonet. Metoden måste kunna hantera de problem som uppstår på grund av att alla fordon har olika sammansättning och många är helt nya där ytterst lite fältdata existerar.

Långsiktiga effekter som förväntas

De utvecklade metoderna kommer att demonstreras och utvärderas på befintliga system. Planen är delar av resultatet ska kunna användas i framtida verktyg för off-boarddiagnos.

Upplägg och genomförande

Projektet drivs i huvudsak som ett doktorandprojekt med en industridoktorand anställd av Scania.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-01623

Statistik för sidan