Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

AusFerrit

Diarienummer
Koordinator AUSFERRITIC AB
Bidrag från Vinnova 3 951 252 kronor
Projektets löptid september 2016 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet har varit att med de två ståltillverkarna Smålands Stålgjuteri och Ovako (det förstnämnda medelstort) och de fyra OEM Epiroc, Indexator, Olofsfors och Rototilt (de tre sistnämnda medelstora) utveckla och utvärdera ausferritiska stål och ADI i högpresterande tillämpningar, där både mycket hög hållfasthet och mycket hög seghet krävs. Projektet har lett till fördjupat samarbete i värdekedjor främst inom Sverige, men också till utvärdering hos en utländsk OEM. Efter fördjupad provning överväger flera OEM att implementera ausferritiska stål i sina produkter.

Långsiktiga effekter som förväntas

Kostnadseffektivare värmebehandlingsprocesser, som även leder till förbättrade mekaniska egenskaper med mindre variationer, har börjat utvecklas för både ausferritiska stål och för ADI. Omfattande materialdata för ausferritiska stål har tagits fram genom dragprovning, Charpy V, brottseghet KJIC och roterande böjutmattning. Exempelvis kan ett ausferritiskt stål med hållfasthet >2 GPa (Rm=2052 ±18 MPa) samtidigt ha brottförlängning med tvåsiffrig procent (A5=10.7 ±0.2 %). Implementering förväntas i flertalet tillämpningar där både hög hållfasthet och hög seghet krävs.

Upplägg och genomförande

Utveckling av prototyplegeringar i stål med medelhög C-halt och hög Si-halt kunde, genom 1-tonsgöt från stålformgodsgjuteri följt av smide till enstaka valsämnen som valsats, skalas upp till stränggjutning av >100 ton valsämnen. De ausferritiska stålen och ADI har utvärderats av både deltagande OEM och ståltillverkarnas befintliga kunder. Exempel innefattar flera olika tillämpningar som kombinerar höga kontakttryck eller slitage med slagpåkänningar, samt i lättare fjädringskomponenter som därmed kräver ökad utmattningshållfasthet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 april 2017

Diarienummer 2016-02837

Statistik för sidan