AusFerrit

Diarienummer 2016-02837
Koordinator AUSFERRITIC AB
Bidrag från Vinnova 3 999 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
Ansökningsomgång Strategic innovation program Metallic materials - spring 2016

Syfte och mål

I högbelastade tillämpningar inom olika branscher verifieras att, även i stål, erbjuder det ternära systemet Fe-Si-C (med 3 gånger fler kiselatomer än kolatomer) austempererad till ausferritiska mikrostrukturer betydligt bättre kombinationer av styrka och seghet samt högre nötningsbeständighet än konventionellt martensithärdade stål. Tidigare ansatser inom ´superbainit´ har inte haft tillräcklig Si-halt för att ge avgörande fördelar. Projektet utförs i en kreativ miljö mellan materialproducerande och materialanvändande företag (flertalet medelstora) samt forskare vid LTU.

Förväntade effekter och resultat

Projektparterna Ovako och Smålands Stålgjuteri kommer att - i form av valsad/smidd stång resp. formgjutna stål - kunna erbjuda stål med extrema mekaniska & tribologiska prestanda till likvärdig produktionskostnad jämfört med dagens härdade stål, både till deltagande OEM och till andra branscher. Projektet tar fram materialdata om förbättrad mekanik inklusive brottseghet och utmattning samt tribologiska egenskaper i glidlager och abrasiv nötning, vilka erbjuds genom förhöjd Si-halt i lösningshärdade ausferritiska stål ´SiSSASteel´ och segjärn ´SiSSADI´, samt en inledningsvis svensk standard för ausferritiska stål.

Planerat upplägg och genomförande

Inledningsvis framställs flera mindre valsgöt hos Smålands Stålgjuteri som smids/valsas hos Ovako och austempereras hos Atlas Copco. Detta följs av mikroskopi samt mekanisk- och tribologisk karaktärisering hos LTU. Därefter framställs fullstort (100 ton) valsgöt hos Ovako som även smider och valsar till rund och platt stång, parallellt med formgjutning av ultrahöghållfast gjutstål hos Smålands Stålgjuteri. Under hela projektet utvärderas ausferritiska segjärn och stål i prototyper hos fyra OEM: Atlas Copco, Indexator, Olofsfors & Rototilt. Slutligen standardiseras ausferritiskt stål.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.