Auralisering i bilkupé

Diarienummer
Koordinator VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG - Avd 94711 PV32
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid juni 2009 - december 2011
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00385

Statistik för sidan