Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Augmenting Human Operators for the Era of Automated Industry - A/HOPE/AI

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - School of Electrical Engineering and Computer Science
Bidrag från Vinnova 490 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång Idéprojekt om nya tjänster för tillverkande industri

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har etablerade ett konsortium som utforskar innovativa lösningar baserat på 5G-teknik för att stödja mänskliga operatörer i att utföra industriella uppgifter. Utifrån projektpartners och deras industriella ekosystem kunskap och önskemål så har projektet utvecklat ett antal demonstratorer. Vi har även genomfört användarstudier för att kvantifiera effekten av de föreslagna lösningarna med avseende på arbetskvalitet samt effekt kring ett urval av kritiska uppgifter.

Långsiktiga effekter som förväntas

- Exempel på nya och innovativa digital-till-fysiska interaktionsmodaliteter för användar-centrerad industriella tillämpningar. - En uppsättning demonstratorer som visar upp (a) Människor-till-människa (b) Människor-till-maskin och (c) Människor-till-AI-lösningar för industriella tillämpningar och uppgifter - Inledande experimentella resultat och data från användartestning. - Framtagande av en avancerad ”sandlåda” för bygga och testa nya industriella 4.0-tjänster.

Upplägg och genomförande

En central del i projektet har varit att genom workshops identifiera nyckelområden för applikationer som inte kan lösas med befintlig teknik. Baserat på dessa önskemål och krav har projektet utvecklat ett par demonstratorer som därefter använts i möten med externa industriella partners för att 1) förfina koncepten baserat på deras expertis 2) att engagera dem i projektets ekosystem för att utforma ett gemensamt framtida forskningsprojekt. Dessa demonstratorer har även använts för användarstudier och att hitta och kvantifiera relevanta KPI:er.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 30 oktober 2018

Diarienummer 2018-03980

Statistik för sidan