Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Återvunnen betongkross i klimatneutrala konstruktioner inom transportinfrastruktur

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB,Borås
Bidrag från Vinnova 1 621 500 kronor
Projektets löptid juni 2017 - november 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden

Syfte och mål

Syftet har varit att undersöka vilken inverkan på det globala strukturella beteendet det medför att använda fraktioner av återvunnen betongkross (RCA) i armerade betongkomponenter inom transportinfrastruktur. Projektet har påvisat genom experiment att hållfasthetsegenskaperna är jämförbara med minimal variation oavsett ersättningsfraktion av den grövre aggregat. Återanvändning av betong från en enda källa kan bidra till att reducera osäkerhet samt säkerställa betongenskvalité.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har bidragit till att visa potentialen för en cirkulär ekonomi i byggbranschen och även till den innovativa utvecklingen av transportinfrastrukturen och framtida affärsmöjligheter. Användningen av RCA är en relevant inriktning som bör övervägas för att uppnå högre hållbarhet och materialcirkularitet i byggbranschen. Återvinning av betong från en enda källa kan förbättra kvaliteten på RAC samt minimera osäkerheten. Dessutom kan återanvändning av betong från lokala åldrande infrastrukturer minimera transportens miljöpåverkan.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg har följt planen som presenterades i ansökan, det vill säga 1. Bearbeta betong från en riven struktur till RCA, 2. Framställa betongrecept med olika fraktioner av RCA, 3. Karakterisera det mekaniska beteendet av betong med olika fraktioner av RCA på materiell nivå, 4. Karakterisera det globala strukturella beteendet av betong med olika fraktioner av RCA på strukturell nivå, 5. Korrelera de experimentella resultaten från materiell och strukturell nivå, 6. Utvärdera miljöpåverkan relaterad till användning av RCA i en kantbalk.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 januari 2020

Diarienummer 2017-02687

Statistik för sidan