Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Återbruk i byggsektorn som innovativ affärsmodell

Diarienummer
Koordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Göteborg
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2015 - januari 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Fokus i projektet har legat på att skapa nytt värde i befintliga resurser och genom aktörssamverkan vid byggande, rivning och renovering öka återanvändning av byggmaterial som klarar krav på ekonomi, kvalitet och estetik likväl som miljönytta. Projektpartnerna IVL Svenska Miljöinstitutet, Vasakronan, Kompanjonen och Folksam har tillsammans med en bred referensgrupp utarbetat ett koncept för storskaligt och effektivt återbruk av sex prioriterade produkttyper lämpliga vid lokalanpassningar för handel, kontor och service.

Långsiktiga effekter som förväntas

Ett koncept för storskaligt återbruk vid lokalanpassningar för handel, kontor och service har utvecklats. Konceptet bygger på återbruk av innerväggar och tak såsom glaspartier och akustikskivor, dörrar, beslag, belysning, galler och smide samt VVS. Genom aktörsamverkan, tidig återbruksinventering och rutiner för utleverans av byggprodukter vid rivning, kan säkra flöden av de prioriterade produkttyperna garanteras. Projektresultaten är ett led i arbetet att nå nationella och europeiska avfallsmål och utvecklingen mot cirkulära materialflöden i det hållbara samhället.

Upplägg och genomförande

Incitament för återbruk har utvärderats tillsammans med aktörer i värdekedjan, liksom produkttyper lämpliga för återbruk i större skala. Guide och instruktioner för återbruk av de prioriterade produkttyperna har utarbetats. Genom att fokusera på ett fåtal produkter kan säkra flöden nås för dessa. Genom aktörssamverkan, med verktyg som tidig återbruksinventering och rutiner för utleverans av produkter vid rivning, tydliggörs värden av befintliga resurser för fastighetsägaren, samtidigt som återbruksleverantören får möjligheter till marknadsföring i ett tidigare skede.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-00244

Statistik för sidan