Återanvändning av spill från livsmedelsindustri för matproduktion

Diarienummer
Koordinator Elefantus AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 - vår 2017