Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Återanvändning av spill från livsmedelsindustri för matproduktion

Diarienummer
Koordinator Elefantus AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00356

Statistik för sidan