Återanvändning av spill från livsmedelsindustri för matproduktion

Diarienummer
Koordinator Elefantus AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00356

Statistik för sidan