Återanvändning av spill från livsmedelsindustri för matproduktion

Diarienummer 2017-00356
Koordinator Elefantus AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - juni 2017
Status Genomfört
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 Våren 2017