Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Återanvändning av rejekt-fiber från pappersåtervinning som isoleringsmaterial (ReFibIn)

Diarienummer
Koordinator RISE SICOMP AB - RISE SICOMP AB, Piteå
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi

Syfte och mål

ReFibIns syfte var att verifiera att fiberrejekt, en biobaserad sidoström från pappers- och kartongåtervinning, kan användas för produktion av nya hållbara isoleringsmaterial. I konsortiet ingick Stora Enso och SCA råvaruleverantör, PODCOMP slutanvändare från komposit/byggindustrin, RISE SICOMP och Swerim - forskningsinstitut som utvecklar material- och produktionslösningar. Konceptet verifierades och en möjlig affärsmodell och utökat konsortium diskuterades inför ett steg 2-projekt.

Resultat och förväntade effekter

Fiberrejekt från två massa-&pappersbruk bearbetades framgångsrikt till skumstrukturer, som skulle kunna användas som isolering och/eller kärnmaterial. Liknande ytegenskaper men olika längd/diameterfördelning såväl som kritisk koncentration av fiberrejekt för skumning observerades i rejektfiber från Stora Enso och SCA. Biohartsbaserade kompositskum tillverkades av rejektfiberskummen. En utökad värdekedja identifierades och en affärsmodell diskuterades som förberedelse inför ett steg 2-projekt.

Upplägg och genomförande

För att verifiera ett innovativt koncept som använder fiberrejekt från pappers- och kartongåtervinning för tillverkning av isolering/kärnmaterial uppnåddes specifika mål i fyra arbetspaket. Swerim ledde karaktärisering av struktur och morfologi för fiberrejekt. SICOMP tillverkade fiberrejektskum och biokompositskum, identifiering av värdekedja och affärsmodell. Industripartners, SCA, Stora Enso och PODCOMP utvärderade resultaten. Förberedelserna för ett steg 2-projekt inleddes.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 oktober 2018

Diarienummer 2018-03790

Statistik för sidan