Återanvändning av rejekt-fiber från pappersåtervinning som isoleringsmaterial (ReFibIn)

Diarienummer 2018-03790
Koordinator RISE SICOMP AB - RISE SICOMP AB, Piteå
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Cirkulär och biobaserad ekonomi

Syfte och mål

Projektet huvudsakliga syfte är att utveckla ett nytt isoleringsmaterial från en biobaserad och lågvärdig sidoström, nämligen fiberrejekt från återvinningen av papper och kartong. Isoleringen har goda mekaniska och isolerande egenskaper samt högt fukt- och brandmotstånd. Fiberrejektens utseende liknar lös ull. Det förbränns ofta för att minska avfallsmängden även om det har lägre värmevärde och högre askhalt jämfört med vanliga bränslen. Detta är första steget, en så kallad genomförbarhetsstudie, till det övergripande projektet för att verifiera det innovativa konceptet.

Förväntade effekter och resultat

Förbränningen av fiberrejekt, återstoden från pappers- och pappersåtervinning genererar cirka 165000 ton CO2-utsläpp och över 45000 ton fyllnadsmassa varje år i Sverige. Denna genomförbarhetsstudie kommer att verifiera det innovativa konceptet att utveckla fiberrejekt till ett högpresterande isoleringsmaterial. Projektet kommer att leda till fortsatt utveckling, vars resultat kan gynna byggindustrin och dess kunder med hållbara val och Sverige med effektivare användning av skogsresurser, minskat koldioxidutsläpp och deponi samt utvinning av mineralresurserna.

Planerat upplägg och genomförande

Konsortiet i denna genomförbarhetsstudie omfattar två globalt ledande massa- och pappersindustrier, SCA och StoraEnso, två ledande forskningsinstitut inom material och tillverkning av biobaserade kompositer i Sverige, SICOMP och MEFOS samt ett ledande byggföretag i Sverige, Podcomp. SICOMP och Podcomp har tidigare utvecklat skumstruktur från cellulosa. Parterna har tillsammans tillräcklig kapacitet för att utvärdera genomförbarheten. Studien består av fyra arbetspaket med tydliga aktiviteter och mål. Fortsättning kommer att initieras i slutet av denna studie.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.